info@jan-martinek.com / +420 604 271 721 /

Jan Martinek

english

user experience & service designer
with background in sociology, political science & media studies

Making complex things stay complex.

interaction designer at Proof & Reason
interaction designer at WebExpo
service designer at Institute for Public Services
at Masaryk University

writings at blog
thoughts at twitter

slides at slideshare
photos at instagram
more photos at flickr
musical taste at last.fm
literary taste at goodreads
melancholy at 8tracks
code at github

institutional design
democratic innovations
sociology of change
playing with stuff (code, tech, etc.)
communication (visual and other)
observing my life
mornings, really

e-mail at info@jan-martinek.com
phone at +420 604 271 721
skype at honza.martinek
home at Obilní trh 9,
602 00 Brno
Czech Republic

everything vCard

bank account at 94–2593570277/0100 (Komerční banka)
BIC/SWIFT KOMBCZPPXXX
IBAN CZ45 0100 000­0 9425 9357 0­277

paypal at jan.martinek@post.cz

česky

designér, co nekreslí ty pěkné věci
se zázemím v sociologii, politologii a mediálních studiích

Aby komplexní zůstalo komplexní.

interakční design at Proof & Reason
interakční design at WebExpo
design služeb, výzkum at Institut veřejných služeb
na Masarykově univerzitě

články at blog Podnebí
facebook at veřejný profil
twitter (anglicky) at můj hlavní účet

twitter (česky) at spešl pro lokální témata

slajdy at slideshare
fotky at instagram
další fotky at flickr
co poslouchám at last.fm
co čtu at goodreads
koncentrovaná melancholie at 8tracks
punkový kódy at github

intitucionální design
democratické inovace
sociologie změny
hraní si s věcmi (kódování, divné technologie, etc.)
pozorování života okolo a sebe samého
komunikace (vizuální i jiná)
hezká rána

e-mail at info@jan-martinek.com
telefon at +420 604 271 721
skype at honza.martinek
adresa at Obilní trh 9,
602 00 Brno
Czech Republic

všechno vCard

bankovní spojení at 94–2593570277/0100
(Komerční banka)

paypal at jan.martinek@post.cz